අපි ගැන

Nantong Wantong Steel Tube Co.,Ltd. is located in Nantong Economic and Technological Development Zone Hai’an,covers an area of 68 acres,moreover assets of 200 million Yuan. The annual production capacity of 300,000 tons,is the development, Manufacturing,trade import/exports and services in an integrated well redound corporation enterprise.

එහි ආරම්භයේ සිටම, සියලු කාර්ය බලකාය, කළමනාකරණය සහ පරිපාලනය සේවාවන් ඉදිරියට ගෙන කටයුතු කරනවා. උණුසුම් ගැල්වනයිස් පයිප්ප,; EMT උමඟක්; අපගේ ශ්රම බලකායේ හොඳින් අඛණ්ඩතාව අප සියලු කණ්ඩායමක් ලෙස දිගටම කරගෙන යාම සඳහා, ගැල්වනයිස් වානේ බිම් withing ඉල්ලුම සහ සැපයුම මත පදනම් අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් අවශ්යතා හා බලාපොරොත්තු හමුවීම සහ ඉක්මවා ලෙස අපගේ නව්ය අධි තාක්ෂණික කළමනාකරණ වෑල්ඩින් වානේ පයිප්ප සහ වානේ-ප්ලාස්ටික් සංයුක්ත නල; ව්යුහාත්මක වානේ, යකඩ තහඩු දැල්; පලංචි, සියලු වර්ගවල (මුළුමනින්ම 3 වර්ගයේ 50 කට වැඩි ලිපි මාලාව) හා කෘෂිකාර්මික හරිතාගාර පුළුල් නිෂ්පාදන ව්යාපාර සඳහා නිෂ්පාදන.

අපි හැම විටම නවතම නිපැයුම් මත අපගේ වෙළෙඳපොළ පාදක සංවර්ධන සඳහා නිෂ්පාදන, ඉහළම තත්ත්වයේ හමුවීමට අපේ අරමුණ ලෙස විද්යාව හා තාක්ෂණය පිළිබඳව, අපි උදක්ම ඉල්ලා සිටිමු. සමාගම ජාතික පේටන්ට් බලපත්ර ගණනාවක් ඇත. ඔවුන් අතරින්, පරිසර හිතකාමී  steel-plastic composite pipe. Our production of scaffolding is identified as the highest quality QC inspection passed product ranking as one of the "highest in demand-quality products of Jiangsu Province",It serves as an intellectual property protection units in Jiangsu. Jiangsu TV-Press has made a special documentary report  stating its advantages and benefits towards environmental friendly.

In addition, the company is merging domestic based characteristics of the scaffold designed and core aim toward the development of the HT series scaffold manufacturing it to be durable, longlasting and effective after installation. It’s a high end industrial product that will set the new platform for revolutionizing piping scaffolding. Most Products are suitable for bridges, tunnels, the rail public transportation subway, superficial rail train and large type 4 and 5 building construction as well high rises support systems , stage construction power hybrids, transformers, power/nuclear plants as well supporting systems for shipbuilding hauls and departments. Domestically and International clients are recognizing the value and new high end products to meet any demand in the market and praise Nantong Wantong Steel Tube Co.,Ltd. deeply recognizing it as a top innovative industrial  manufacturer.And the greatest advantage is meeting all the safety requirements and regulations according to design and patent guidelines.

Nantong Wantong Steel Tube Co.,Ltd. implements QC inspection RAD research and development as a core to the company high end task force management system and advanced  manufacturing technological equipment and man power to meet and exceed customers’ expectations internationally or domestically , building an alliance and profound cooperation, our products will continue to meet customers demands base on their extensive projects been carried out.

In the future, Nantong Wantong Steel Tube Co.,Ltd.will continue to increase its innovated new products, research and development moreover, other aspects of the investment, striving to innovate its designs and constructive ideas in meeting supply and demand as well environmental friendly. Nantong Wantong Steel Tube Co.,Ltd. will build a safe trustworthy future through renovation, technology and man power.  

කර්මාන්ත ශාලාව පෙන්වන්න

2 (8)
2 (1)
2 (2)

මෙම වැඩමුළුව

2 (6)
2 (3)
2 (5)

කාර්යාල

2 (24)
2 (16)
2 (22)

WhatsApp Online Chat !